Obchodní podmínky 

Upozornění:

Pokud Vám balíček nedorazí do týdne (od objednání na dobírku nebo od zaplacení na náš účet), prosím informujte se emailem na info@detsky-textil.cz, nebo telefonicky (v pracovních dnech v době 8 - 16:30 hod.) na tel. čísle: 558 623 933, 607 500 956 o stavu Vaší objednávky. 

Upozornění:

Fotografie produktů jsou pouze ilustrativní a nemusejí zcela přesně odpovídat skutečnému barevnému odstínu (zobrazený odstín závisí rovněž na barevném nastavení monitoru atd.). Případné dekorace nejsou součástí výrobku, pokud tak není v popisu uvedeno. Texty popisů výrobků uvádí pouze základní informace.

Podmínky dodání:

Vynakládáme veškeré úsilí pro co nejrychlejší dodání zboží od chvíle objednávky. Standardní termín dodání je 1-3 pracovní dny, maximální termín dodání je do 10 pracovních dnů (pokud není v detailu zboží uvedeno jinak). Obvykle však zboží expedujeme další pracovní den po přijetí objednávky a přepravní společnost má na doručení 1 pracovní den, takže zboží máte doma za 2 dny po uskutečnění objednávky. Bohužel může dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat zboží ve stanovené lhůtě. V tomto případě Vás budeme vždy kontaktovat a dohodneme se s Vámi na dalším postupu (obdržíte informaci o dostupnosti zboží, nabídneme Vám jiné podobné zboží, projednáme storno objednávky). Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že zboží nebude u dodavatele dostupné. Jestliže bude nedodané zboží předem uhrazeno a dohodneme se s Vámi na storno objednávky, bude Vám částka za objednávku vrácena do 7 dnů od uskutečnění dohody. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Pokud zvolíte jako způsob platby platbu převodem na náš účet, bude pro Vás zboží rezervováno po dobu 7 dnů. Pokud po uplynutí této lhůty nebude celá částka objednávky (včetně poštovného) připsána na náš účet, bude objednávka stornována a zboží vráceno do prodeje. V případě nedoručení zásilky nás kontaktujte e-mailem na adrese info@detsky-textil.cz nebo telefonicky (v pracovních dnech v době 8 - 16:30 hod.) na tel. čísle: 558 623 933, 607 500 956.


V případě poškození zásilky (roztržený či jinak poškozený balík) zásilku od dopravce nepřebírejte.


V případě odmítnutí převzetí zásilky zákazníkem, si provozovatel internetového obchodu eshop.detsky-textil.cz vyhrazuje právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou zásilky k zákazníkovi a zpět a nákladů na odeslání faktury.

 

Cenové podmínky

Seznam zboží s ceníkem je návrhem kupní smlouvy, obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. Ceny jsou uvedeny u každé položky zboží v Kč. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH. Ke zboží je vždy přiložena faktura (daňový doklad), která zároveň slouží i jako dodací a záruční list. Odesláním objednávky s vybraným zbožím vyjadřuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami. 


Možnosti a podmínky dodání:

Česká republika 

Zboží Vám bude doručeno přepravní společností PPL. Tato společnost zboží doručí do 24 hodin po expedici. O doručení budete předem informování řidičem PPL, se kterým si můžete popř. dohodnout dobu a místo předání zboží. 

Cena přepravy: 

Objednávka do 2000,- Kč – dopravné 120 ,- Kč

Objednávka nad 2000,- Kč - dopravné ZDARMA!!!

Slovenská republika

Zboží Vám bude doručeno prostřednictvím Slovenské pošty.

Cena přepravy:

Objednávka do 80,- € - dopravné 4,85,- €

Objednávka nad 80,- € - dopravné ZDARMA!!!

 

Možnosti a podmínky úhrady

ČR - platba poštovní dobírkou - 120,- Kč

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Při tomto způsobu úhrady, bude k objednávce připočtena částka 120,- Kč.


ČR - platba bankovním převodem - 90,- Kč

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník předem na účet u Komerční banky, a.s. č. 27-3619430227/0100. Při tomto způsobu úhrady je nutno uvést variabilní symbol, který obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Zboží bude zasláno až po úhradě celé částky objednávky včetně poštovného. Pokud nedojde k připsání celé částky včetně poštovného na náš účet do 7 dnů, bude objednávka stornována. Při tomto způsobu úhrady není k objednávce připočítávána žádná částka.


Slovensko - platba poštovní dobírkou – 4,85,- €

Zákazník ze Slovenské republiky může jako formu úhrady zvolit Slovensko - platba dobírkou. Slovensko - platba dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území SR s dodací adresou na území SR. V tomto případě je k objednávce připočtena částka 4,85,- EUR.


Slovensko - platba bankovním převodem - 4,- €

Zákazník ze Slovenské republiky může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet u Slovenské spořitelny, a.s. č.: 0312435273/0900. Při tomto způsobu úhrady je nutno uvést variabilní symbol, který obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Zboží bude zasláno až po úhradě celé částky objednávky včetně poštovného. Pokud nedojde k připsání celé částky včetně poštovného na náš účet do 7 dnů, bude objednávka stornována. Při tomto způsobu úhrady není k objednávce připočítávána žádná částka.

Storno objednávky

Objednávku je možno stornovat, a to zasláním emailu s informací o tom, že chcete svou objednávku zrušit, a to do 6 - ti hodin od uskutečnění objednávky. V případě předchozího provedení platby na účet Vám bude vrácena zaslaná částka do 7 dnů od připsání na náš účet. Prosím tedy o důkladné promyšlení objednávky a odeslání až ve chvíli, kdy jste si jisti, že zboží skutečně chcete.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu eshop.detsky-textil.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona 101/2000 Sb. přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Pouze jméno, příjmení a adresa budou předány dopravci (Česká pošta, Slovenská pošta) za účelem doručení zboží. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Registrací v obchodě eshop.detsky-textil.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a použitím Vašich osobních údajů ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

 Reklamační řád

Záruční doba

Na veškeré zboží (vyjma drogistického a zboží s uvedenou dobou použitelnosti) prodávané v našem internetovém obchodě, se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • - zboží bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením, 
 • - zboží bylo poškozeno přírodními živly, 
 • - zboží bylo poškozeno běžným opotřebením. 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada na výrobku, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, 
 • - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, 
 •  - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a brání řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, 
 •  - jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (výměna zboží nebo vrácení peněz). Podle § 598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na zaslání nebo dopravu zboží) Pokud se prokáže reklamace jako neoprávněná, hradí náklady spojené v souvislosti s posouzením reklamace zákazník.

Postup při reklamaci

Kupující oznámí oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem:

 •  - na emailovou adresu provozovatele info@detsky-textil.cz zašle detailní popis reklamace spolu s fotografií poškozeného zboží zobrazující reklamované vady. Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován dalším postupem při reklamaci. 

Kontaktní adresy pro doručování reklamovaného zboží:

 •  - pro ČR: Pavel Vykoupil, Na Baštici 207, 738 01  Staré Město
 •  - pro SR: Pavel Vykoupil, P.O.Box 1, 023 22 Klokočov při Čadci

 

Náklady na přepravu reklamovaného zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodejce.

Vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník doručí vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o skutečně vynaložené náklady, příp. snížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Výměna zboží

V případě objednání nevyhovujícího zboží (velikost, barevné provedení atd.) je možné toto vyměnit za vhodné nebo jiné zboží se započtením hodnoty původního (nejedná se o reklamaci ani vrácení zboží podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku). V tomto případě hradí náklady spojené s vrácením zboží kupující a náklady spojené s opětovným zasláním hradí prodávající. U vyměněného zboží tedy není účtováno zpětné dopravné ke kupujícímu. Podmínkou výměny zboží je stejná, příp. vyšší hodnota nově požadovaného zboží a zaslání původního zboží v nepoškozeném a nepoužitém stavu v původním obalu. V případě, že došlo k pochybení ze strany prodávajícího, který omylem zaslal jiné než objednané zboží (záměna), veškeré náklady spojené s výměnou zboží hradí prodejce, případně nabídne kupujícímu slevu na výrobku.

Postup při výměně zboží

Kupující oznámí písemně tuto skutečnost a to následujícím způsobem:

 • - na emailovou adresu provozovatele info@detsky-textil.cz zašlete detailní popis požadované výměny zboží. Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován o dalším postupu.

 

Tel. (7,30 - 16,30): 558 623 933, 607 500 956

IČ: 64119947

DIČ: CZ7108254967

Email: info@detsky-textil.cz


Nákupní košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně